Saturday, July 2, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

KASIHKAN ALLAHKatakan – Muhammad s.a.w. -: ” Jika kalian – benar- benar – kasihkan Allah, ikutilah saya*, nescaya Allah mengasihi kalian dan mengampunkan dosa – dosa kalian.” Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.Katakan: ”Taatilah Allah dan RasulNya; jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang – orang kafir. – Ali Imran: 31,32* Mengikut Nabi Muhammad adalah mengakut segala hukum – hjakam dalam agama Islam yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah.Sejak zaman berzaman hingga pada masa ini, bangsa Melayu di antara bangsa – bangsa yang amat kurang mengikut Rasul Allah, Muhammad s.a.w., iaitu kebanyakan dari bangsa Melayu lebih mementingkan kebendaan, keduniaan, permusuhan sesama sendiri, lebih suka membuka dan menyebarkan keburukan orang Melayu yang mereka tidak sukai atau tidak sama dalam organisasi mereka.Sejak pada zaman para Rasul Allah hingga pada masa ini, mana – mana bangsa; pemerintahan (tidak beraja) dan kerajaan (beraja) tidak menlanggar hukum Allah dan tidak mengikuti para RasulNya, dijatuh dan dibinasakan Allah dengan berbagai cara. Di antaranya, banjir besar, peperangan, permusuhan sesama semndiri dan sebagainya.Setelah bangsa; pemerintah dan kerajaan itu hancur binasa, maka, Allah menggantikan dengan pemerintah dan kerajaan yang baru.Apabila Allah hendak menjatuh atau membinasakan sesebuah pemerintahan dan kerajaan tidka ada siapa dapat menghalangnya. - mp

No comments: