Saturday, July 16, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

PEMIMPIN SOPAN

Hamba – hamba Allah yang Pemurah, ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan keadaan sopan santun, dan apabila orang – orang yang bodoh menghumbankan perktaan kepadanya, di jawabnya: Selamat.
– Furqan:63

Nota.

Maksud firman Allah di atas ini boleh – tidak salah – kita bandingkan dengan pemimpin dan rakyat. Orang – orang bodoh ialah rakyat jelata dan para pemimpin orang yang bersopan santun, iaitu cedik, bijaksana dan beradab.Para pemimpin yang bijaksana dan beradab tidak melakukan keburukan dan kezaliman terhadap orang bodoh – rakyat jelata – yang mengeluarkan perkataan buruk atau mengkritiknya, seperti yang dilakukan para demonstrasi sesebuah negara. Sebaliknya pemimpin itu mengucapkan ‘selamat’ – iaitu mendengar akan kata- kata rakyat jelata dan melaksanakan kehendak mereka mengikut akal dan budibicara pemimpin yang bijaksana. Nabi Muhammad s.a.w. telah di lakukan berbagai - bagai tindakan, tunjuk perasaan (tidak besar – besaran), cela dan kutuk oleh golongan – golongan Yahudi Madinah, tetapi Junjungan tidak menyerang dan sebagainya, sebaliknya Junjungan memanggil para wakil mereka untuk berunding dan mencapai kata sepakat yang menghasilkan perjanjian, iaitu ‘Piagam Madinan’. Piagam itu mengimpukan pakatan dan kerjamasa antara umat Islam dengan umat Yahudi Madinah dalam hal ehwal kemasyarakatan, kebajikan dan keselamatan kekeluargaan dan orang ramai – tidak termasuk politik dan pemerintahan - antara umat Islam dengan umat Yahudi dalam negeri / negara Islam, pimpinan Nabi Muhamad sallallahu alaihi wa sallam.Pada masa bangsa – bengsa di dunia akan menubuhkan Pertubuhan Bangsa Bersatu – PBB, pada tahun 1945, di antara contoh atau pengetahuan yang diambil ialah Piagam Madainah.

No comments: