Sunday, July 10, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

UNDANG - UNDANG


Hendaklah anda menghukum – menjalankan hukum (undang – undang) di antara mereka, menurut apa (hukum) yang diturunkan Allah, dan jangan anda mengikut kemahuan mereka yang rendah itu. Dan berhati – hati kepada mereka agar mereka tidak sampai menyesatkan anda dari sebahagian peraturan yang diturunkanb Allah kepada anda. Tetapi kalau mereka enggan (menolak) , ketahuilah,bahawa Allah hendak membinasakan mereka disebabkan sebahqagian dari dosa mereka. Sesungguhnya, kebanyakan dari manusia itu adalah orang – orang jahat.
Apakah hukum (undang – undan) pada zaman jahiliyah (kebodohn) hendak anda cari? Hukum ( undang – undang ( umat manusia ) yang berkeyakinan.
– Al Maaedah: 49, 50.

Nota.

Pada zaman sebelum ke datangan ageama Islam yang dipimpin oleh Rasul Allah, Muhammad s.a.w., orang – orang Arab, Yahudi dan lain menggunakan hukum (undang – undng) mengikut undang Maharaja Firaun Masir, Maharajaan dan kerajaan Rom dan lain.Allah memerintahkan RasulNya, Muhammad s.a.w. dan umat Islam menolak undang – undang itu dan mengguna dan mengikut hukum (undang – undang) yang ditunjukkanNya dalam Quran.Pada aumumnya, negara – negara umat Islam yang telah dijajah oleh penjajah beragama Karistian dan lain, telah dipaksa mengikut hukum (undang – undang) ciptaan mereka. Dan banyak negara tersebut, walaupun telah mencapai kemerdekaan, tetapi masih lagi menggunakan hukum (undang – undang) tersebut, iaitu undang – undang yang berlawanan dengan hukum (undang – undang) yang ditunjukkan Allah dalam Quran. Allah telah menjelas dan meletakkan kedudukan manusia yang tidak menggunakan hukum (undang – Undang) Allah dalam kitab – kitabnya, seperti berfikut:
1 – Sesiapa yang menjalankan hukum (undang – undang) tidak menurut apa (hukum) yang ditunkan Allah, mereka itu orang – orang itu, adalah orang – orang kafir. – Al Maaidah:44.
2 – Sesiapa yang menjalankan hukum (undang – undang) tidak menurut hukum (undang – undang) yang diturunkan Allah, mereka itu orang – orang zalim – Al Maaedah:45.
3 – Sesiapa yang menjalankan hukum (undang – undang) tidak mrenurut hukum (undang – undang) yang diturnkan Allah, mereka itu, adalah orang – orang fasik (jahat). – Al Maaedah:47

No comments: