Saturday, July 9, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
PARTI ALLAH

Kalian tidak mendapai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat – hari kemudian – itu berkasih sayang deengan orang – orang yang melawan Allah dan RasulNya, biarpun orang – orang itu bapa mereka, anak, saudara ataupun kaum keluarga mereka sendiri. Itulah orang – orang yang ditulis Allah keimnanan dalam hati mereka kekuatan dengan jiwa (semangat) daripadaNya, dan memasukkan mereka ke dalam taman – syurga – yang mengalir sungai – sungai di dalamnya. Mereka tinggal di situ selama – lamanya. Allah merasa senang terhadap mereka, dan mereka merasa senang terhadap Allah. Itulah hizbu – parti – Allah. Ketahuilah hizbu – parti – Allah itu memperoleh kemenangan – mengatasi semua hizbu – parti.
Al Mujaddalah: 22

No comments: