Tuesday, July 5, 2011

MAKSUD AYAT QURANMASUK SYURGA

Apakah kaliang menyangka – berharap – akan dapat masuk syurga – setelah mati - , sedangkan Allah belum mengetahui – belum menilai dan menentukan – siapa di antara kalian, orang – orang yang berjuang – pada jalan Allah – dengan penuh kesabaran.
Sesungguhnya, kalian mengharapkan kematian sebelum kalian menemuinya. Sesungguhnya kalian telah melihat kematian itu dan memperhatikannya.
– Ali Imran:142, 143.
Nota. Firman Allah ini memperingatkan kepada setiap individu Islam, supaya berjuang dengan penuh sabar, iaitu, kuat iman, tawakal, ikhlas, berani dan sabar , iaitu teguh menahan diri dan menyerah diri kepada Allah.
Perjuangan yang yang menjadi asas dalam firman ini, bukan perjuangan membela harta benda, kedudukan, keagungan agtau ketuanan, tetapi berjuang untuk membela dan mempertahan agama Islam dan melaksanakan segala ajarannya yang meliputi ibadar, muamalat, jenayah, ekonomi, politik dan lain.
Dalam Quran ada firman Allah yang bermaksud, ’ berjuang dengan harta dan diri kalian di jalan Allah’.
Sesiapa pun tidak boleh menggunakan firman Allah ini sebagai alasan aatau ransangan bagi orang – orang yang berjuang kerana mempertahankan politik nasional, kapitalisme, sisiolisme, komunisme dan segala fahaman politik yang lain dari Islam.

No comments: