Monday, July 11, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

HATI, MATA DAN TELINGA

Sesiapa yang dipimpin Allah, itulah orang yang menurut jalan yang benar; dan sesiaoa yang dibiarkan sesat; itulah orang – orang yang rugi.
Dan sesungguhnya, Kami jadikan untuk – isi – neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia,yang mempunyai hati – tetapi – tetapi tidak memaham dengan hatinya, mempunyai matan – tetapi – tidak melihat dengan matanya, dan mempunyai telinga – tetapi – tidak mendengar dengan telinganya. Orang – orang itu seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat – dari haiwan ternakan - , itulah orang – orang yang alpa – lalai.
– Ali Imran:178, 179.
Nota. Maksud dengan hati, mata dan telinga, ialah tidak mengikut petunjuk Allah dalam Quran. Orang – orang itu menjalankan pekerjaan, pemerintahan, hukumam dan lain mengikut hawa nafsu atau petunjuk dari orang – orang tidak beragama Islam.

No comments: