Sunday, July 31, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
PUASA

Hai orang – orang – orang yang beriman, di wajibkan kepada kalian berpuasa (sepanjang bulan Ramadan), sebagaimana telah diwajibkan kepada orang – orang yang terdahulu dari kalian (sejak zaman para rasul Allah), agar kalian terpelihara – dari kejahatan -.
Iaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Tetapi sesiapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (jang jauh), puasalah bilangan hari yang tidak dipuasakan itu pada hari lain (kada). Dan untuk orang – orang yang sangat berat baginya mengerjakan puasa (wajib) itu, hendaklah membayar fidyah, member makanan kepda orang miskin dan siapa yang suka mengerjakan kebaikan atas kemahuan sendiri, demnikian itu amat bai baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Pada bulan Ramadan itu, diturunkan Al Quran kepada Rasul Allah Muhammad s.a.w.) , pemimpin bagi umat manusia dan penjelas keterangan dari pimpinan kebenaran itu dan yang membedakan antara kebenaran dengan kesalahan... Al Baqarah: 183, 184, 185.

No comments: