Wednesday, May 4, 2011

MAKSUD AYAT QURAN DAN HADISBERJUANG DI JALAN ALLAH


Orang – orang yang beriman, berpindah – kerana Allah – dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, lebih tingghi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang – orang yang yang menang - berhasil c ita – cita - .
Disampaikan berita gembira oleh Allah kepada mereka, bahawa mereka beroleh rahmat, keredaanNya dan syurga, yang di dalamnya meeka akan beroleh kemenangan yang kekal. – At Taubah: 2o,21.BELAS KASIHAN

Anda lihat kasih sayang, belas kasihan dan perasaan timbang rasa orang – orang mukmin – dan mukminat - , adalah sama seperti satu tubuh, yang apa bila salah satu anggotanya mengadu sakit, menumpulah kepadanya semua bahagian badan dengan berjaga dan demam. - Hadis, Rasul Allah, Muhammad sallal Lahu alaihi wa sallam.
– Perawi: Imam Bukhari.

No comments: