Wednesday, May 25, 2011

MAKSUD AYAT QURANPARA PENYAIR

Adakah Aku akan berita – terangkan – kepada kalian; kepada siapa syaitan – syitan itu turun.

Mereka turun kepada setiap pembohong yang berdosa.

Mereka menelengkan telinga masing – masing, tetapi kebanyakan mereka itu ialah orang – orang yang dusta.

Dan penyair (yang tidak ada dasar keimanan dan bertujuan menarik manusia kepada khayalan dan lupakan Allah serta mengejar keuntungan dan sanjungan) itu diikuti oleh orang – orang jahat.

Tidakkah kalian lihat, bahawa mereka (para penyair) mengembara disetiap lembah dengan tidak tentu tujuan.

Dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka perbuat (dalam keadaan khayal dan asyik).

Selain dari orang – orang beriman dan mengejarkan perbuatan baik, mengingati Allah sebanyak – banyaknya dan mendapat kemenangan setelah teraniaya (para penyair yang berjejak atas kenyataan, tidak khayal, ingatkan allah, menyeru manusia kepada jalan Allah). Dan orang – orang yang bersalah itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

- Asy syu’ra: 221 - 227

No comments: