Thursday, May 5, 2011

PENGETAHUAN (ulangan)MENGHAYATI KEJADIAN TUHAN


Sepanjang hayat Nabi Muhammad s.a.w.,dari semasa ke semasa, Allah telah menurunkan wahyu-wahyu-Nya kepada Junjungan – sama ada penjelasan, bimbingan, pengajaran, bandingan dan sebagainya -, dengan berpokok pangkalkan, ‘Iqra’(baca tulis), iaitu ilmu pengetahuan yang boleh memberi manfaat kepada umat manusia, sesuai dengan pengakuan Junjungan, “Tidaklah aku Muhamamad (jadi Rasul Allah) melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam”.
Wahyu-wahyu Allah yang awal itu membuktikan agama Islam yang dipancarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu sebuah agama berperadaban atau hadhari sifatnya.
Firman Allah menyuruh orang-orang Islam menuntut ilmu pengetahuan telah turun satu demi satu kepada Nabi Muhammad s.a.w., di antaranaya seperti maksud di bawah ini:

Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia;dan tiada yang mengetahuinya,kecuali orang-orang yang berilmu.
- Al Ankabut: 43
Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan mereka
yang tidak berilmu?
- Az Zumar: 9
Maka manusia hendaklah memerhatikan (meneliti), dari apa dia diciptakan.
Dari air yang tertumfpan(Mani).Keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. - AtTasriq: 5 – 7.
Nabi Muhammad s.as.w. telah banyak bersabda berhubung dengan menuntut ilmu pengetahuan, antaranya, seperti maksud hadis-hadis junjungan berikut ini:
Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. - Hadis
Tuntulah ilmu sejak dalam buaian hingga ke liang lahad. - Hadis
Tuntulah ilmu walapun (hingga) ke negeri China.- Hadis
Para ilmuan (ilmu agam dan ilmu-ilmu lain yang dituntut kerana Allah) adalah waris para nabi.
- Hadis
‘Dalam al Quran lebih banyak ayat-ayat yang ada hubung kait dengan kehidupan masyarakat, sains dan teknologi, pertumbuhan macam-macam yang lebih banyak daripada ayat-ayat yang khususnya ada hubung kait dedngan akidah, dengan yang ada hubungkait dengan huku-hukum syarak, yang kita panggil undang-undang. Lain-lain perkara yang lebih banyak yang hubung kait dengan kehidupanh manusia dan alam’.- Abdullah Badawi).
- Falsafah Kepimpinan Abdullah Badawi- Mokhtar Petah.
Untuk hidup di dunia, ‘seolah-olah hidup selama-lamanya’ memerlukan alam,iaitu segala dalam cekarwala,bumi dan dalam bumi dan lautan.Untuk menggunakan semuanya itu memerlukan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang meliputi semua bidang kehidupan manusia.Demikian juga berbagai ilmu pengetahuan dari Tuhan sebagai pelengkap atau nyempurnakan segala macam pekerjaan dan keperluan manusia..Di antara ilmu-ilmu itu,ialah, metamatik,geopolitik,geologi dan zoologi.
Perhatikan di antara firman-firman Allah dalam al Quran mengenai benda-benda atau komoditi-komoditi untuk keperluan manusia. Manusia tidak akan dapat memperolehi dan menggunakan semuanya itu, sekiranya tidak mempunyai ilmu pengetahuan, seperti ilmu sains,teknologi dan berbagai ilmu pengetahuan lagi seperti yang telah saya kemukan di atas. Berikut ini adalah maksud dari beberapa firman Allah dalam al Quran:
(1 ) Api, hujan,
langit, guruh,
kilat dan petir.
Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, dan setelah cahaya api itu menerangi keliling mereka, Tuhan memadami cahaya mereka dan
meninggalkan mereka dalam kegelapan.Mereka pekak, bisu dan buta, sebab itu mereka tidak dapat kembali – kepada kebenaran. Atau sebagai orang yang ditimpa hujan dari langit, disertai gelap, guruh dan kilat; mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka disebabkan petir. - Al Baqarah : 17 –19

(2) Bumi, hamparan,
hujan,awan,
buah-buahan,
kayu,api,
batu, taman
dan sungai.
Tuhan- yang menciptakan bumi untuk hamparan bagi kamu dan langit untuk atap dan menurunkan hujan dari langit (awan), maka tumbuhlah (keluar) kerananya buah-buahan...Dan kalau tidak boleh membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang jadi kayu apinya manusia dan batu……sesungguhnya untuk mereka ada taman (syurga) yang mengalir sungai-sungai di alamnya.Setiap mereka beroleh anugerah dalam syurga dari semacam buah-buah-buahan, mereka mengatakan: Inilah pemberian yang kita terima dahulu. Dan kepada mereka diberikan anugerah yang serupa, dan untuk mereka di dalam syurga ada jodoh yang suci…- Al Baqarah:22 – 25
Hai api jadi dinginlah, dan jadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
- Al Anbia: 69
( 3 ) Pokok,lautan,
pasangan ,syahywat,
susu,buah kurma
dan anggur
Hai Adam! Tinggallah kamu dan isterimu dalam syurga dan makanlah – makanan- dalamnya dengan sepuas hati, sebagaimana kesukaan kamu berdua (bersama Hawa) dan janganlah mendekati pokok ini. - Al Baqarah:35
…dan ketika kami belah lautan… - Al Baqarah: 50
Manusia itu diberi perasaan berhasrat atau bersyahwat,misalnya kepada perempuan. Ali Imran: 14
Kami beri kamu minum dengan yang apa dari dalam perutnya; di antara tahi dengan darah – di dapati susu yang bersih.,mudah dan sedap ditelan oleh mereka yang meminumnya. An Nahl: 66
Dan dari buah kurma dan anggur kamu buatkan
minuman yang memabukkan dan makanan yang baik. - An Nahl: 67

( 4 ) Emas,perak,
mutiara,sutera,
besi,tembaga,
kaca dan zaitun.


…kekayaan yang melimpah-limpah dari emas dan perak. - Ali Imran

…mereka diberi perhiasan gelang emas,mutiara, dapakaian
mereka sutera. - Al Haj - 23

…dana Kami turunkan besi di dalamnya ada kekuatan yang besar dan berbagai manfaat untuk manusia. - Al Hadid: 25

Pada hari langit bagai hancuran tembaga. – Al Maarij: 8

Bawa kepadaku bebrapa potong besi.Sehingga pada ketika besi-besi itu telah menyamai kedua tebing gunung itu,dia berkata: Hembuskan api! Pada ketika besi-besi itu telah menjadi (sebagai) api, dia berkata pula: Bawa kepadaku hancuran tembaga, supaya aku
tuangkan (untuk) menjadi padu. - Al Kaffi:96

…pelita itu di dalamnya kaca.Kaca itu bagai bintang yang berkilauan…minyak Zaitun (buah Zaitun atau atmosfir yang mengilap)… - An Nur:35

( 5 ) Cakarwala,bulan,
matahari,pelita
dan bintang.
Dia telah mencipta cakarwala (langit) dan bumi dengan
sempurnanya. An Nahl: 3

Dan dijadikan-Nya bulan bercahaya terang dan dijadikan- nya
matahari bagai pelita. - Nuh: 16

…tempat turunnya bintang-bintang. - Al Waqi’ah: 75


( 6 ) Bahan bakar, kayu balak,
pasir, bukit batu,trerowong
dan puting beliong

…adalah bahan bakar (kayu api)neraka Jahannam…- Al Anbia: 98

…bagai kayu balak (timber) yang tersandar…- Al Munafiqun: 4

…gunung-gunung menjadi tumpukan pasir yang
bertaburan. - Al Muzammil: 14

…ketika dia memberikan peringatan kepada kaumya di bukit batu/pasir. -Al Ahqaf: 21

…baiklah kalau kamu dapat menhcari terowong di bumi…- Al Anaam:35

….maka datanglah puting beliong/angin badai,dan gelombang memukul mereka dari segenap penjujur. - Yunus: 22


( 7 ) Benda gas,
rantai, kapal/perahu,
dan bahtera
…menjadi merah sepertri benda gas (merah).– Ar Rahman: 37

…terikat bersama dengan rantai. - Ibrahim: 49

Adapun kapal/perahu itu kepunyaan beberapa orang miskin. - Al Kahfi: 79

…orang-orang yang bersama dengannya Kami selamatkan dalam bahtera. - Al Araf: 54

( 8 ) Atom,berita,
pena,matawang
dan pancaran / transmission

…tidaka tersembunyi oleh Tuhan barang sebesar atom (zarah) di langit dan di bumi. - Saba:3
Sesungguhnya Tuhan telah memberitakan kepada
kamu tentang perkhabaran. - At Taubah:94
Yang mengajar dengan pena. - Al alaq:4

…jika kamu percaya kepadanya stu dinar sahaja. - AliImran: 75
…seorang dari kamu ke kota,dengan (membawa) wang
perak ini. - Al Kahfi: 19

Demi (perhatikan) yang dipancar (transmission) sambung menyambung.Dan yang menyebar (memancar) dengan seluas-luasnya. - Al Mursalat: 1 - 3

( 9 ) Air memancut, terowong ,Banda dan istana,benang,kolam,
fajar.

…siapakah dapat mengadakan air pancut( atau mata air)?
- Al Mulk: 30

…kalau kamu boleh mencari terowong di bumi.
- Al Anaam:35.
…dan kirimkan ke bandar-bandar.
- Al ‘Araf:111

…masuklah ke dalam istana! Setelah disingsingkanya dilihatnya, kolam air (disingsingkannya kainnya)dan terdedah betisnya.
- An Naml: 44

…makan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam,iaitu fajar.
- Al Baqarah: 187

(10 ) Kertas, jarum, bunga wang,

Dan kalau kami turunkan kepada kamu tulisan pada
Kertas.
- Al Anaam: 7
…sebelum unta masuk ke lubang jarum…
- Al ‘Araf: 40
Tuhan menghapuskan keberkatan bunga wang (riba)
dan menyempurnakan kebaikan sedekah.
- Al Baqarah: 276
Selain dari benda-benda atau objet-objet yang menfaatkan kepada manusia terdapat dalam al Quran, maka nama beranika jenis haiwan peliharaan dan haiwan liar dinyatakan juga, seperti, lembu, unta, kuda, kambing, gajah, anjing, babi, serigala, ular,kaldai,ikan dan katak serta beberapa jenis serangga-serangga,seperti lebah,labah-lebah, semut, nyamuk, kutu dan lain.
Semua jenis haiwan dan serangga tersebut mempunyai sifat atau ragaman yang boleh dibandingkan dengan sifat dan ragaman manusia.
– mokhtar petah

No comments: