Friday, May 6, 2011

MAKSUD AYAT QURAN DAN HADIS

PILIH ISLAM ATAU KAPITALISME?


Apakah mereka mencari agama lain dari agama Allah (Islam), padahal kepadaNyalah menyerah diri segala yang ada di langit dan di bumi, baiki dengan rela mahupoun dengan terpaksa, hanya kepada Allah tempat mereka kembali.
Katakan (Muhammad s.a.w.): “Kami beriman kepada Allah dan kepdsa apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ishak, Yaakob dan anak – anak mereka, dan apa yang dikurniakan kepada Nabi Musa, Isa dan Isa dan para Nabi dari Penguasa – Allah – mereka. Kami tidak membeza –bezakan seorangpun di antara mereka, dan kepdaNyalah kami menyerah diri.”
Sesiapa yang mencari agama lain dari Islam – sama ada beribadat kepada Allah, sistem kehidupan, politik , ekonomi dan lain - , maka, sekali – kali tidak diterima agama – termsuk sistem yang diciptaankan oleh manusia, seperti kaoitalisme, sosialisme, komunisme dan lain – itu daripadanya, dan di akhirat – nanti – termasuk orang – orng yang rugi.
– Ali Imran: 83 - 85
Nota: Kebanyakan orang Melayu dan Islam masih jumud; yakin kepada
Sistem kapitalis – Amerika -, sistem sosialisme dan komunis – Rusia, Cina dan negara – negara lain – untuk mengekalkan kedudukan kerajaan di negara kita sekarang ini. Oleh demikian, berlakulah perpecahan di kalangan orang Melayu dan ummah.


KEBAJIKAN DAN DOSA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. bersabda: Yang dikatakan kebajikan, ialah apa sahaja yang dapat menenangkan jiwa raga. Dan yang dikatakan dosa, ialah apa sahaja yang menjadikan – akibat – jiwa menjadi tidak tenang, menimbuklkan hati yang tidak tenteram, walaupun orang menasaihatinya.
– Perawi: Tha’alabah dan Ahmad.

No comments: