Monday, May 23, 2011

MAKSUD AYAT QURAN DAN HADISAZAB

Jangan anda (Muhammad) menyangka, bahawa orang – orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan (misalnya menghebahkan seseorang Muslim berzina) dan mereka juga suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan, jangan sekali – kali anda (Muhammad) menyangka mereka akan terselamat dari siksaan, dan mereka juga akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
– Ali Imran: 188

PEMIMPIN

Umara (para pemimpin) yang terbaik, ialah yang datang menemui ulama, dan ulama yang buruk (tidak boleh dipercayai), ialah ulama yang mendatangi pintu – pintu para pemimpin.
- Hadis

No comments: