Thursday, May 26, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

HUKUM QISAS

Hai orang orang – orang yang beriman, diwajibkan kalian menjalankan hukuman Qisas (balasan yang seimbang) mengenai perkara orang yang mati dibunuh, iaitu: Balasan, orang merdeka dengan orang merdeka,, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka, sesiapa (pembunuh) yang mendapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang kena bunuh), maka, hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti rugi badan dan jiwa) dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan bayaran ganti rugi badan dan jiwa itu) dengan sebaik – baiknya. Setelah itu, sesiapa yang melampaui batasan (seperti membalas dendam), baginya azab siksa yang tidak terperi.
– al Baqarah:178.

Nota: Sebab Allah wahyukan ayat ini, ialah, pada zaman Arab Jahiah, iaitu pada hari – hari agama Islam disyari’atkan, terdapat dua suku atau golongan bangsa Arab yang bermusuhan dan tempur sesama mereka. Akibatnya ada di antara mereka yang terbunuh, cedera dan mereka telahmembunuh perempuan – perempuan dan hamba – hamba.
Kerana kedatangan syari’at Islam, mereka memeluk agama Islam dan tidak sempat membalas dendam. Mereka membanggakan diri antara mereka, iaitu dengan jumlah pasukan dan harta benda yang mereka miliki. Ada yang bersumpa tidak akan meredai (berbaik – baik) jika peempuan – perempuan yang dibunuh itu tidak diganti dengan gadis – gadis dan hamba – hamba.
Ayat Quran di atas adalah menerangkan tentang hukum Qisas.
Undang – undang jenaya cara Barat – mengikut orang – orang Yahudi dan Kristian, seperti yang negara kita amalkan sejak dijajah Inggeris hingga kini, tidak mengikut wahyu Allah tersebut.
Undang – undang Barat, pembunuh mesti dihukum bunuh atau dipenjara. Jika menderakan orang, dikenakan hukuman penjara atau denda. Wang denda tersebut untuk kerajaan dan tidak untuk orang yang menjadi mangsa.
Umat Islam yang mahukan peraturan mengikut peraturan dari Allah, mestilah menerima hukuman – hukuman menurut yang dinhyatakan dalam Quran, iaitu undang – undang jenayah – hudud. Jika tidak, sebagai orang Islam akan teraniaya.
Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. seperti dalam Quran:
Sesiapa yang tidak menjalankanhukuman mengikut yang diturunkan Allah (dalam Quran), maka mereka itu orang – orang kafir. Orang zalim. Orang fasik - jahat. – Al Maaidah: 44. 45 dan 47.

No comments: