Tuesday, May 24, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

KASIH SAYANG
Mudah – mudahan Allah akan mengadakan (rasa) kasih sayang antara kalian dengan orang – orang yang (sekarang) menjadi musuh kalian. Allah itu Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang.
Allah tidak melarang kalian berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang – orang (kafir) yang tidak memerangi kalian kerana agama (Islam) dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah menyayangi orang – orang yang jujur.
Hanya Allah melarang kalian terhadap orang – orang (kafir) yang memerangi kalian kerana agama (Islam) dan mengusir kalian dari kampung halaman dan membantu (orang lain) mengusir kalian. Dan siapa yang mengambil mereka (untuk) menjadi pemimpin, itulah orang – orang yang bersalah.
– Al Mumtahanah: 7 - 9

No comments: