Saturday, May 28, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
BERHATI – HATI DARI PUJUKAN

Orang – orang yang beriman jangan (tidak boleh menurut Allah dan Islam) mengambil orang kafir menjadi rakan rapat dengan meninggalkan orang – orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian, maka, dia tidak (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kalian hendak menjaga diri dai sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir). Dan Allah perintahkan agar kalian berhati – hati (beringat) terhadap kekuasaan diriNya (menyiksa kalian). Dan kepada Allah jakan kembali.
– Ali Imran:28
Nota.
Ayat Quran di atas diturunkan Allah kepada RasulNya, Muhammad s.a.w., ialah, bahawa Al Hajjaj bin Amar, yang mewakili para pemimpin Yahudi, iaitu, Kaab bin Al Asraf, Ibnu Abil Haqiq dan Qais bin Zaid telah memujuk segolongan orang Ansar (orang – orang Madinah yang membantu Rasul Allah, Muhammad s.a.w.) supaya meninggalkan agama Islam. Sebelum berlaku kekufuran, Abdullah bin Jubair, Rifa’ah bin Al Munzir dan Sa’ad bin Hathamah telah menasihat dan memberi peringatan kepada golongan Ansar tersebut, agar berhati – hati dengan pujukan musuh – musuh Islam dan jangan keluar dari agama Islam, tetapi mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka Allah menurunkan wahyu, iaitu ayat tersebut.
Pada masa ini ramai orang Islam dalam organisasi yang berjuang dalam Islam sering dipujuk rayu oleh mereka yang bekerjasama dengan orang – orang kafir atau mereka menolak Islam sebagai dasar undang – undang negara, maka, untuk meneruskan perjuangan suci, eloklah mendalami ayat dalam surah Ali Imran:28 ini, agar tidak terjun ke dalam jurang yang merugikan bangsa Melayu dan merosakkan agama Islam.

No comments: