Friday, May 27, 2011

MAKSUD DARI AYAT QURAN

BUTA DIDUNIA DAN DI AKHIRAT

Pada hari (kiamat), Kami (Allah) memanggil setiap manusia dengan pemimpin mereka (Raja pemerintah, presiden, perdana menteri dan lain); dan sesiapa yang diberi buku (buku catatan baik dan buruk pada masa hidup di dunia) nya di tangan kanannya (kerana kandungan buku itu mengenai kebajika yang dilakukan di dunia) lalu mereka membaca buku tersebut dan mereka tidak dirugi atau disiksa sedikitpun.
Dan siapa yang buta di dunia ini ( iaitu buta dari mengikut petunjuk Allah dalam Quran, buta untuk beribadat, beramal kebajikan, bernegara dan berpolitik , menjalankan ekonomi, sosial dan lain), niscaya di akhirat (dia) buta (juga) dan lebih sesat di jalannya. – al Isra:
Dan katakan (Muhammad), telah datang yang benar dan hilang yang palsu(mengikut Islam dan Quran) dan hilang yang palsu (segala amalan, politik dan lain mengikut ciptaan manusia dan musuh – musuh Allah); sesaungguhnya yang palsu itu pasti lenyap.
al Isra: 71,72 dan 81.

No comments: