Friday, April 29, 2011

MAKSUD AYAT QURAN


PIMPINAN ALLAH

Katakanlah: Kalau bapa – bapa kalian, anak – anak kalian, sauara -0 saudara kalian, isteri – isteri kalaian, kaum keluarga kalian kekayaan yang kalian pereolehi, perniagaan yang kalian akan menanggung kerugian dan tempat tinggal yang kelian sukai (boeh diertika, kekuasaan atau pemerintahan yang kita pegang ) ; kalau semua itu kalian sayangi lebih dari Allah dan RasulNya dan dari berjuang di jalan Allah, (maka) tunggulah, sampai (pada waktu) Allah mendatangkan perintahNya dan allah tidak memberipimpinan kepada kaum ayang jahat.
– At Taubah: 24.


No comments: