Monday, April 25, 2011

QURAN

KEPERCAYAAN DIMURKA ALLAH

Dan orang – orang Yahudi mengatakan: ‘Uzair’ anak allah. Dan orang – orang Kristian mengatakan: Al Masih – Nabi Isa – anak Maryam itu anak Allah. Itu adalah perkataan dari mulit mereka (sahaja), menyerupai perkataan orang – orang kafir padama masa dahulku kala.. Jika Allah membinasakan mereka, ke manakah mereka akan berputar – mengelak - .

– At Taubah: 30

Sesungguhnhya, kafirlah mereka ayang mengatakan:Allah itu ialah Al Masih – Nabi Isa - anak Maryam. Katakan: Siapakan yang dapat menghalangi walau sedikit, jika allah hendak membinasakan Al Masih anak Maryam, ibunya dan semua orang yang ada di bumi ini? Da kerajaan langit dan bumi ini dan yang ada di antara keduanya, adalah kepunyaan Allah. Diciptakannya apa yang dikehewndsakiNya. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.

– Al Maidah: 17

No comments: