Monday, April 11, 2011

QURAN DAN HADISBALASAN DARI ALLAH


Sesiapa melaksanakan amalan yang soleh – kebaikan dan kebajikan - , maka, pahala – dari Allah - bagi dirinya sendiri , dan sesiapa melakukan kejahatan, maka, balasannya – siksaan – , terpikul atas dirinya sendiri juga.
–Fussilat:46
Jika kalian berbuat kebajikan, maka, kebajikan itu bagi diri kalian juga – pahala dari Allah itu dikurnianak kepada diri anda - , dan jika anda berbuat kejahatan, maka kejahatan – balasan dosa dari Allah – bagi diri kalian jua.
– Al Isra’: 7


HADIS

MENAGIH HUTANG

Rasul Allah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Allah mengurniakan rahmat – kbaikan dan nikmat – kepada orang yang bermurah hati pada waktu menjual dan pada ketika membeli, serta meminga haknya, iaitu meminta dibayar hutan kepadanya.
– Perawi: Imam Bukhari

No comments: