Thursday, April 28, 2011

MAKASUT AYAT QURAN
MELANCONG


Apakah mereka tidak melancong di muka bumi – seluruh dunia – imni, memerhtikan bagaimana kesudahan – kehidupan – orang – orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih kuat dari mereka ini; mereka itu mengerjaan tanah dan dan mengadakan pembangunan, melebih dari yang diadakan oleh mereka ini; kepada mereka datang juga para Rasul – utusan Allah – dengan – membawa keterangan yang jelas, - tetapi mereka menolak - ; Allah tidak hendak menganiayakan mereka, sebaliknya, mereka itulah yang menganiayakan diri mereka sendiri.
Kemudian, akibat orang – orang yang melakukan kejahatan itu, adalah kejahatan juga, kerana mereka mendustakan keterangan – keterangan Allah dan mereka selalu memperolok – olokkannya.
- A Rum: 9, 10

No comments: