Thursday, June 26, 2008

HADIS

33 AYAT QURAN

Nabi Muhammad s.a.w. telah berkata: Sesiapa yang membaca tiga puluh tiga ayat dari Quran pada waktu malam, maka tidak membahayakannya oleh binatang buas yang amat merbahaya, pencuri yang memusuhinya dan (sebaliknya) di selamatkan dirinya, harta, (isteri) dan anak-anak sampai pada waktu pagi.

Perawi: Ibnu Umar.

Berhubung dengan pencuri, ada beberapa orang ulama berpendapat, bahawa setiap pencuri melakukan perbuatan mencuri, adalah dengan kehendak dan kudrat Allah. Sesiapa yang rumahnya dimasuki pencuri dan harta bendanya dicuri, adalah menandakan harta benda itu tidak suci atau harta haram dimiliki oleh tuannya, di antaranya, harta dari hasil riba, rasuah, judi, penipuan, harta anak yatim, pembahagian harta pusaka saka yang tidak sah dan hasil dari sumber haram.(mp).

No comments: