Wednesday, June 4, 2008

HADIS

Nabi Muhamad s.a.w. telah bersabda: Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi, maka sesungguhnya tiada hijab (dinding) di antaranya (doa orang yang dizalimi) dengan Allah.

Perawi: Al Bukhari, Muslim, Abu Daud,

An Nasai, At Tarmizi, Ibnu Majah,

Malik, Ahmad bin Hambal dan Ad Darquni.

No comments: