Thursday, November 24, 2011
                                 QURAN BERBAHASA ARABKalau Kami (Allah) jadikan al Quran (dalam bahasa) yang bukan bahasa Arab, tentulah mereka


(orang – orang kafir) berkata:Mengapa ayat – ayatnya (al Quran) tidak tidak dijelaskan dengan


Seterang – terangnya? Mengapa (kitabnya) bukan bahasa Arab, sedangkan (Rasulnya –


Muhammad s.a.w.) seorang (dari) bangsa Arab? Katakan (Muhammad s.a.w.): Al Quran itu ialah


tuntutan dan nubat penawar untuk oran g - orang yan beriman. Dan orang – orang yang tidak


beriman itu, telinganya tulis (pekak) dan matanya buta, mereka sebagai (orang –orang) yang


dipanggil dari tempat yang jauh.


-Ha Mim As Sajadah:44

No comments: