Sunday, November 20, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

       
CATATAN OLEH MALAIKAT

Inilah kitab (catatan) Kami (Allah), yang menuturkan terhadap kalian dengan kebenaran, kerana sesungguhnya, Kami telah mengarahkan (malaikat) mencatatkan sesuatu yang kalian tgelah kerjaka n (lakaukan).
- al Jathiyah:29

Nota:

Tiap - tiap manusia tidak lepat daripada malaikat yang melakukan catatan akan segala perbuatannya, sama ada baik mahupun buruk. Catatan itu akan dijadikan bukti pada hari perbicaraan di Padang Mahsyar. Jika manusia telah melakukan kebaikkan, maka, Allah akan membalaskan kebaikan (dimasukkan ke dalam syurga) kepadanya. Kalau dia melakukan kejahatan atau kejahatan, maka, Allah akan memalas keburukan (dijdikan isi neraka) kepadanya.

No comments: