Monday, November 28, 2011

KURMA NABI


                                            TITIK SEJRAHA PENEBUSAN HAMBA
                                           KENANGAN HIJRAH RASUL ALLAH

Kurma Nabi, adalah sejenis kurma yang terkecil di antara beberapa jenis kurma. Ia di tanam oleh Nabi Muhamad s.a.w. dalam sebuah kebun milik hartawan Arab yang memiliki hamba beragama Kristian dari Parsi (Iran) yang bernama Salman Al Farisi.
Setelah Salman memeluk agama Islam memaklumkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah, iaitu setelah Junjungan berhijrah dari Makkatul mukarramat (atau Bakkah) ke Yathrib (Madinatul munawwara), yang dia dengan ikhlas dan reda hati untuk memeluk agama Islam, makan, Nabi Muhammmad s.a.w. memberitahu para sahabatnya agar mengumpulkan emas banyhak dirham dan menenam lebih 350 pokok kurma dalam ladang kurma milik saudagar yang menjadi tuan kepada Salman Al Farisi , sebagai menebus Salman Al Farisi daripadanya.
Setelah emas terkumpul dan gerakan menanam anak - anak kurma dijaklankan di ladang tersebut, maka Nabi Muhammad s.a.w. telah menanam kira - kira 35 pokok kurma. Menurut orang yang mengetahui, kurma - kurma itulah dinamakan 'Kurma Nabi".
Bolleh dipercayai, bahawa anak - anak kurma itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Juahnjungan untuk menanamnya. Dan usaha Nabi Muhammad s.a.w. ini telah menjadi dasar pertanian (ladang kurma) cara berhikmah (pengetahuan dan berpeaturan).
Maka, menurut khabar yang boleh kita yakin, bahawa di antara buah 'Kurma Nabi' yang telah masa, ada yang  merkah kulitnya dan berbenuk tulian nama Allah di antara 99 nama - nama Allah dan nama Junjungan sendiri.
Kerana Salman Al Farisi ada pengetahuan berladang (ladang bapanya di Parsi), menternak lembu dalam pengembaraan mencari Rasul Allah dan agama Islam dan pengalaman berladang kurma dalam ladang tuanya du Madinah al munawwarah, maka, dia ditugaskan Nabi Muhammmad s.a.w. untuk menggali parit (kubu) sebelum berlaku perang Khandak. - Mokhtar Petah

No comments: