Friday, November 4, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

REZEKI DI TENTUKAN ALLAH

Siapa yang taqwa (beriman dan memenuhi kewajiban) kepada Allah. Dia Allah mengadakan untuk orang itu jalan keluar (dari kesulitan atau penderitaan). Dan mengurniakan rezeki kepadanya dari (sumber) yang tidak pernah di fikirkan (disangka atau dijangkakan)nya. /Dan sesiapa yang mempercayakan dirinya kepada Allah, Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehenhdakNya. Sesungguhnya allah mengadakan ukuran segala sesuatu.

- At Talaq:2, 3.

Nota:

Kita adalah manusia,dicptakan Allah dan selama – lamanya di bawah kuasa Allah. Allah yang menentukan rezeki kita. Walaupun kita berusaha sekuat mana, tetapi kalau Allah tidak mengurniakan kepada kita, kita tidak akan mendapat rezeki dari usahaka kita itu.

Begitu juga ses eorang yang bekerja dengan kerajaan atau syarikat, dia dengan kecukupan ilmu pengetahuan pada dirinya amat yakin akan dapat naik pangkat atau mendapat sesuatu anugerah, tetapi, jika Allah tidak mahuy menguniakan yang diharapankan oleh hambanya itu, maka, Allah mengalihkan hati orang – orang yang memilih untuk naikpangkat itu menggenepikan s eseorang itu.

Apa yang perlua dilakukan oleh orang yang gagal mendapat sesautu yang dihareapkan itu, ialah; tidfak kecewa atau tidak berputus asa, tawakal kepada Allah, reda dan kukuhkan iman, bahawa sesazuatu yang biak dan buruk itu ada h uikmat dari Allah.

No comments: