Saturday, November 12, 2011 MAKSUD DARI AL QURANHUKUM ALLAH

Aku (Allah)lah Penguasa kalian yang Maha Tinggi (darjat dan kekuasaan).
- an Nazi’ah:24
(Sesungguhnya, mana - mana) keputusan hukum itu hanya kepunyaan Allah.
 - Yusuf: 40
(Hukuman itu) sebagai balasan bagi sesuatu yang mereka (hamba - hamba Allah) telah lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.
 - al Maidah:38
Sesungguhnya kalian mengetahui antara orang - orang (Yahudi) yang  melanggar aturan (hukum) di kalangan kalian, kerana demikian itu, Kami (Allah) kata (murka)kan: Hendaklah kalian menjadi kera (beruk), di singkir dan di benci.
 - al Baqarah:65
Nota:
Pada zaman siloam, orang - orang Yahudi adalah umat manusia yang paling kat dan berani menentang peraturan atau hukum Allah. Mereka juga menentang dan membunuh Rasul Allah.
Kutukan Allah terhadap orang - orang Yahudi berterusan hingga kini dan sampai kepada hari akhirat.
Pada masa ini orang - orang Yahudi ada di mana - mana, ajaran mereka ada di mana - mana. Hasil pengetahuan dan ciptaan mereka ada di mana - mana, hingga makanan segera (ayam goreng) dan semua rangkaian maya, termasuk facebook.
Berdasarkan Piagam Madinah yang dimeterai bersama, Rasul Allah Muhammad s.a.w., di Madinah pada zaman silam, maka kita, orang Melayu dan orang Islam boleh menerima ilmu pengetahuan mereka, memakan makanan mereka dan lain, tetapi tidak boleh mengikut mereka dalam bidang menentang hukum Allah seperti yang termaktub dalam Quran.
Jika kita orang Melayu dan orang Islam, mengikut mereka dalam bidang menentang hukum Allah - misalnya hudud - , maka, adalah, kita seperti mereka atau syubhat dengan mereka, iaitu, kita dan mereka dalam golongan ‘monyet - monyet yang disingkir dan dibenci manusia’. - mokhtar petah

No comments: