Thursday, November 10, 2011MAKSUD DARI AL QURAN

HUDUD
Hai orang - orang yang beriman (kepada Allah, para malikat, kitab - kitab Allah, para rasul Allah - 25 orang dan hari akhirat), di wajibkan atas kalian qisas (bunuh balas) berkenaan orang - orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka,, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, sesiapa yang mendapat sesuatu pemaafan daripada saudaranya (mangsa), hedaklah (yang memaafkan) dengan makruf (mengikut dengan cara yang baik).
 - al Baqarah:178
Sesiapa yang menjalankan hukuman tidak dengan hukuman yang diturnkan Allah (dalam kita - kitabNya), maka, mereka itu adalah orang - orang yang kafir.
 - al maidah:44
Apakah hukum (undang - undang) Jahiliah (undang orang Rom dan orng kafir) yang merek kehendaki?
- al maidah:50

Nota:
Ayat - ayat Quran di atas ini adalah perintah, penetapan hukum dan pertanyaan Allah kepada orang - orang Islam, terutama yang memegang tampuk pemerintahan.
Negara kita telah merdeka sejak tahun 1957 dan kerajaan kita di bawah pimpinan UMNO dengan sokongan parti - parti politik rakyat negara ini dari keturunan bangsa dan negara lain, tetapi mereka tidak mahu atau menolak hukum Allah seperti di atas dan mereka mengguna pakaia hukum yang diciptaa oleh manusia tidak beragama Islam, iaitu brawal dri orang Rom dan diikuti oleh Inggeris yang beragama Kristian.
Mengapa begitu? Mereka belum dikurnia hidaya dan taufik oleh Allah.Harap - harap PM Dato’ Najib Tun Razak yang baru pulang dari menunaikan fardu Haji dan mendapat nasihat dan panduan dari Raja Arab Saudi akan brubah hatinya untuk menjalankan hukum hudud atau hukum jenayah dalam Islam di negara ini. - mokhtar petah. 

No comments: