Saturday, November 19, 2011

MAKSUD DARI ALA QURAN
HUDUD

Hai orang - orang yang beriman, di wajibkan atas kalian Qisas (bunuh balas) berkenaan orang - orang yang membunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, sesiapa yang mendapat sesuatu kemaafan dari saudaranya (mangsa), hendaklah (yang memafkan) mengikut dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi kemaafan) memayar (diat) kepada yang memberi kemaafan dengan cara yang baik (pertimbangan hakim dalam pemerintahan Islam).
- Al Baqarah:178

No comments: