Friday, November 11, 2011MAKSUD DARI AL QURANPANDUAN BAGI ORANG MUKMIN
Jangan, orang - orang mukmin mengambil orang - orng kafir menjadi pemimpin dengan membelakangkan orang mukmin. Sesiapa yang melakukan demikian (sama ada dengan sendiri mahupun mengundi) nescaya terlepaslah dia dari (pertolongan dan reda) Allah, kecuali kerana memelihar diri dari8 sesuatu yang ditakuti (paksaan dan angkara).
 - Ali Imran:28
Hai orang - orang yang beriman, jangan kalian mengambil (melantik,memilih atau mengundi) orang - orang Yahudi dan Nasarani (Kristian) menjadi pemimpin kalian, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagi8an yang lain. Sesiapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu (orang Islam) termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak memberi pimpinan kepada 0rang - orang zalim. Maka kalian akan melihat orang - orang yang ada penyakit dalam hati mereka (iaitu menafik) bersegera mendekati mereka (kaum Yahudi dan Nasarani). Seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana.”
 - al Maidah: 51,52.
Hai orang - orang yang beriman, jangan kalianh mengambil bapa - bapa dan saudara - saudara kalian menjadi pemimpin (kalian) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran dari keimanan (seperti menolak hukum - hukum Allah dan tidak mengikut al Quran). Sesiapa di antara kalian yang mengambil(melantik, memilih atau mengundi) mereka untuk menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang - orang zalim.
- at Taubah:23
Nota:
Saya telah ditanya oleh ramai rakan dan kenalanan mengenai ayat - ayat Quran di atas bersangkutan dengan 1MALAYSIA.Saya tidak menjawa, walaupun saya mengetahui dan faham. Hanya saya katakan kepad mereka: “Bertanyalah kepada para mufti kerana mereka berhak menentukan hukum yang ditentukan Allah dan Raja - raja Melayu yang menjadi ketua agama Islam di negeri masing - msing.
“Negara dan negeri negeri kita bukan negara dan negeri - negeri Islam, hanya ‘ negara orang Islam’, masih berasaskan nasionalisme dan kapitalisme.”
- Mokhtar Petah.

No comments: