Friday, November 18, 2011

MAKSUD DARI AL QURAN

TAATKAN ALLAH

Turutlah perintah Allah (seperti dalam Quran) dan turutlah perintah Rasul (Muhammad s.a.w.) - dalam Quran dan Hadis - tetapi kalau kalian membelakangkan (hukum - hukum tersebut),  kewajiban Utusan (Rasul) Kami (Allah) hanyalah menyampaikan dengan seterang terangnya.
Allah, tiada Tuhan selain daripadaNya (Allah). Dan hendaklah orang - orang yang beriman itu menyerahkan diri masing - masing kepadaNya (Allah).
- At Taghabun:12, 13.

No comments: