Saturday, October 16, 2010

SEJARAH

26 Oktober 2010

2.30-4.30 ptg

Forum Sejarah Politik Malaysia 1945-57

Ahli Panel:

Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Khoo Kay Kim

Dato’ Profesor Dr. Ahmat Adam

Mokhtar Petah

Tuan Haji Subky Latiff

Profesor Madya Abdul Rahman Haji Ismail (Moderator)

5.00 ptg

Bersurai

1 comment:

Anonymous said...

saya juga merupakan salah seorang peserta seminar...