Tuesday, October 19, 2010

QURAN


JANGAN KHIANATI AMANAH

Hai orang – orang yang beriman (kepada Allah dan Rasul – Nya), jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul – Nya (Muhammad s.a.w.), dan juga jangan mengkhianati amanah – amanah yang dipercayakan (tanggungjawab sebagai pemimpin dan sebagainya) kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui.

Hai orang – orang yang beriman, jika kalian bertaqwa (tidak erti takut) kepada Allah, nescaya Allah akan mengurniakan kepada kalian bembezaan (antara yangh benar dan yang salah), ditutup – Nya kesalahanb kalian dan diampuni kalian, dan allah itu Pemberi kurniaan yang besar. - Al anfaal:27 dan 29.

No comments: