Friday, October 22, 2010

KHUTBAH JUMAAT


RAKYAT DIDAHULUKAN

Saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT dengan ketakwaan yang bertanggungjawab melaksanakan ajaran al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang membawa kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan pada hari Jumaat dan di atas masjid yang suci ini, memacu kita membentuk insan soleh, insan contoh yang berjaya di dunia dan akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah:

RAKYAT DIDAHULUKAN

Pemerintah atau Pemimpin negara merupakan barisan tertinggi dalam sesebuah negara. Pemerintah bertanggungjawab dan diberi amanah membimbing, mendidik, menjaga kemaslahatan dan kebaikan kehidupan rakyatnya dari segi kehidupan beragama, politik, ekonomi serta sosial.

Rakyat sebagaimana kepimpinan negara juga mempunyai kewajipan tertentu. Secara umum kewajipan rakyat adalah taat dan membantu pemerintah selagi kepimpinan negara tidak menyuruh melakukan maksiat kepada Allah. Dengan demikian apabila pemerintah dan rakyat melaksanakan tanggungjawab, amanah dan hak masing-masing dengan adil, maka kesempurnaan hubungan baik di antara kedua-dua pihak dapat dikekalkan.

Negara yang dikatakan baik ialah negara yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut, Pertama: Sentiasa berada dalam keampunan, lindungan dan pertolongan Allah SWT dari sebarang bentuk ancaman dalaman mahupun luaran, Kedua: Sentiasa dilimpah kurnia rezeki oleh Allah SWT dimana kurniaan tersebut dapat dinikmati oleh rakyat secara adil dan saksama dan Ketiga : Negara sentiasa berada dalam keadaan aman, damai dan suasana penuh harmoni, hasil dari kerjasama antara pemerintah dan rakyat kerana masing-masing memikul tanggungjawab menjaga, membangun dan memakmurkan negara selari dengan ajaran Islam.

Bagaimanapun berdasarkan pemerhatian mimbar soal pengurusan harta dan kekayaan negara sering menjadi perbincangan utama di antara pemerintah dan rakyat kerana ia melibatkan urusan kemaslahatan dan kebajikan rakyat. Berdasarkan kedudukan harta negara inilah maka rakyat yang menjadi kumpulan terbesar dalam sesebuah negara, amat mengharapkan kepada kepimpinan negara agar dapat menaikkan taraf hidup, membantu mengeluarkan mereka dari penderitaan hidup dan menolong menyediakan tempat kediaman yang selesa untuk kediaman keluarga. Besar dan tinggi harapan rakyat kepada pemerintah, maka Islam memandang berat hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Pengurusan harta menjadi tumpuan setiap pihak kerana harta merupakan khazanah Allah untuk kegunaan manusia sejagat. Harta menjadi perhiasan hidup yang perlu diwaspada kerana walaupun dengan harta boleh meningkatkan ketakwaan seseorang. Harta juga boleh membawa seseorang itu ke lembah kebinasaan. Dengan harta manusia itu akan menjadi buta mata hatinya yang menyebabkan hilang pedoman hidup, menjejaskan integriti dan menjadi fitnah dalam kehidupan dirinya. Firman Allah SWT dalam surah at-Taghabun ayat 15. Maksunya:

Sesunggguhnya harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan disisi Allah jualah pahala yang besar.

Islam menyeru umatnya mengurus harta secara bijak dan berhemah. Langkah mengurus harta secara berhemah dan berkesan dapat membimbing kita ke arah matlamat yang diidamkan dan membuktikan penghargaan kita kepada pemerintah selain menjamin keselamatan diri daripada kefakiran dan kekufuran. Oleh itu mimbar menyeru berbelanjalah mengikut keutamaan, kemampuan dan janganlah membazir serta kawal nafsu agar tidak berbelanja berlebihan dan sentiasa bersederhana.Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.

Hai anak adam! Jika engkau memberi kelebihanmu, maka aku akan lebih baik untukmu, maka jika engkau menahannya akan berbahaya bagimu, Engkau tidak akan tercela dengan kesederhanaanmu. "(Riwayat Muslim)

Sifat boros dan membazir adalah ciri-ciri kekufuran hamba kepada Allah SWT. kita perlu mengawal keinginan nafsu supaya tidak boros. Tindakan mengawal nafsu ini boleh dikategorikan sebagai jihad paling utama masa kini kerana kemewahan boleh menjadikan seseorang itu lalai dan menjadi kufur nikmat. Kita mengakui wang dan harta amat diperlukan bagi menampung keperluan keluarga, masyarakat dan negara. Namun, Islam menetapkan hanya pengumpulan harta yang bersih sahaja di kira sebagai ibadah dan beroleh pahala. Selain dari itu akan mendatangkan bencana dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Taala.

Bagi memastikan harta diagih secara adil dan saksama maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskannya dan memastikan setiap harta itu dapat memberi manafaat kepada rakyat demi keselesaan serta kesejahteraan. Firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 7:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah sebahagian dari harta benda yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu); mereka tetap beroleh pahala yang besar.

Sebagai menunaikan tanggungjawab agihan kekayaan negara, maka Kerajaan telah menyediakan Bajet Negara 2011 sebanyak RM191.5 bilion. Dari jumlah ini RM138.3 bilion atau 72.2% diperuntukkan untuk belanja mengurus. Manakala RM 53.2 bilion atau 27.8% dibelanjakan untuk aktiviti pembangunan. Dalam bidang pendidikan misalnya kerajaan telah mengambil berat dengan memberi peruntukan RM29.3 bilion untuk Kementerian Pelajaran dan RM10.2 bilion untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Iltizam kerajaan bagi memartabatkan pembinaan modal insan cemerlang terutama melalui pendidikan formal agama terserlah, apabila mencadangkan peruntukan sebanyak RM95 juta sebagai bantuan perkapita pelajar-pelajar Sekolah Agama Rakyat di peringkat sekolah dan menengah. Ini merupakan satu rahmat berganda kepada bidang pendidikan agama.

Berdasarkan kepada kesungguhan kerajaan dalam bidang pendidikan ini maka mimbar menyeru umat Islam dan ibu bapa sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan pendidikan anak-anak dengan memperuntukan pembelanjaan yang sewajarnya seperti menyediakan insuran pendidikan atau tabung pendidikan sendiri demi masa depan anak-anak kita malah sistem perbankan Islam juga menyediakan kemudahan tertentu untuk tabung pendidikan. Umat Islam perlu mencontohi kemajuan kaum-kaum yang lain dalam menyediakan simpanan khusus untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Kerajaan juga prihatin dengan golongan kurang bernasib baik dengan memberi peruntukan RM1.2 bilion bagi mengatasi keluh resah dan kesukaran hidup yang dihadapinya.

Bajet 2011 juga mengambil berat tentang memperkasakan sistem perbankan Islam dan pusat pengeluaran produk halal di negara ini dalam usaha ke arah membebaskan secara beransur-ansur sistem riba. Mimbar amat yakin bahawa dalam kerajaan menyusun dan mengurus harta rakyat ini ianya dilaksanakan berdasarkan semangat Islam yang berpandukan panduan prinsip al-adl wal ihsan iaitu menghayati semangat keadilan dan muafakat di samping prinsip tidak memudaratkan.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Sempena pembentangan Bajet 2011, maka mimbar ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pihak Kerajaan terutamanya Perdana Menteri kerana telah menaikkan elaun Imam rakyat, Imam sukarela yang bertugas di masjid-masjid mukim/masjid di luar bandar dengan menaikkan elaun dari RM450 kepada RM750 sebulan yang melibatkan Imam seramai 14,252 orang di seluruh negara. Elaun guru-guru KAFA juga dinaikan daripada RM500 kepada RM800 sebulan yang melibatkan guru KAFA seramai 33,664 orang juga di seluruh negara. Komitmen baru kerajaan ini adalah sebagai salah satu cara untuk menyatakan penghargaan di atas jasa dan bakti para Imam dan guru KAFA dalam memimpin, mendidik dan membentuk masyarakat ummah di sekitar mereka.

Mimbar berkeyakinan penuh bahawa penambahan elaun ini akan meningkatkan lagi motivasi Imam dan guru agama dalam pengimarahan masjid dan pendidikan fardu ain, pengajian al-Quran kepada anak-anak kita. Mengakhiri khutbah pada minggu ini marilah sama-sama kita merenung firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7:

Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya dari harta penduduk negeri dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan Rasulullah, dan bagi kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin serta orang musafir. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya dari kalangan kamu. "

(Khutbah Jumaat ini disediakan oleh Jabatan kemajauan Islam Malaysia, pada 22 Oktober 2010 /14 Zulkaedah 1431H)

No comments: