Monday, October 4, 2010

QURANSIKAP SYAITAN
Seumpama sikap syaitan, pada ketika bersuara kepada manusia: 'Sangkal (tentang)lah Allah (atau berlaku kufur).' Setelah orang itu menjadi kufur, (syaitan) bersuara: 'Aku berlepas tangan atau tidak bertanggungjawab terhadap engkau, sesungguhnya aku takut kepada Allah, pemimpin alam semesta. ' - Al Hasyr:16

No comments: