Thursday, October 21, 2010

QURANALLAH MENEGAH

Demi (perhatikan) pena dan apa yang mereka tuliskan.

Dengan kurniaan Penguasa (Allah) anda, tidaklah anda

menjadi orang gila. – Al Qalam:1,2.

Siapa di antara kalian yang gila?

Sesungguhnya Penguasa (Allah) anda lebih mengetahui

siapa yang tersesat dari jalan – Nya (Allah), dan Dia

(Allah) lebih mengetahui orang – orang yang menerima

pimpinan kebenaran.

Oleh itu jangan anda patuhi orang – orang yang mendusta

(kebenaran Allah).

Mereka ingin agar anda bersikap manis, lalu mereka

bersiakap manis (juga)

Jangan anda patuhi – taat – orang yang suka bersumpah

dan menghina.

Suka mencela, berjalan melakukan hasutan dan fitnah.

Suka melarang (orang) mengerjakan kebaikan, suka

melanggar batasan, berbuat dosa.– Al Qalam:6 - 12.

No comments: