Thursday, October 14, 2010

QURANJIN TIADA KUASA

Katakan, sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan kekuasaan untuk mendatangkan bahaya kapada kalian, dan tidak (juga) kebaikan.
Katakan: Tiada seorangpun yang sanggup memberi perlindungan kepadaku terhadap (hukum) Allah dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain daripada - Nya (Allah)
-al Jin:21,22

No comments: