Tuesday, October 5, 2010

QURAN


HARAPKAN KEREDAAN

Orang – orang yang menyempurnakan perjanjian Allah (Meliputi janji kita dengan Allah pada ketika kita mengucap duas kalimah syahadat, iaitu beriman kepada Allah, menunaikan semua yang dusuruh dan meninggalkan semua yang dilarang) dan tidak merombak (mencabuli) perjanjian yang dipertangguhkan itu;
Dan mereka yang menghubungkan semua perkara yang diperintah Allah agar dihubungkan (semua perkara yang baik, terutama silatur rahim) dan yang menaruh kebimbangan akan kemurkaan Allah serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi pada ketika soal jawab (hitungan baik dan buruk) pada hari kiamat;
Dan mereka yang sabar mengharapkan keredaan Allah semata – mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan sesuatu yang kami telah kurniakan kepada mereka, secara sembunyi atau secara terang, dan mereka juga menolak kejahatan dengan (cara) yang baik; mereka itu disediakan dengan balasa yang sebaik – baiknya pada hari akhirat.
– Ar Ra’ad: 20 – 22.

No comments: