Wednesday, October 20, 2010

QURAN


PERANG PADA JALAN ALLAH

Maka orang – orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagian akhirat daripada (kesenangan) kehidupan dunia, mereka hendaklah berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam), dan sessiapa yang berperang pada jalan Allah lalu dia mati (mati syahid) atau beroleh kemenangan, maka Kami (Allah) akan mengurniakan pahala yang besar. – An Nisa:74

Orang – orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang – orang yang kafir berperang pada jalan Taghut (syaitan), oleh itu kalian perangilah orang – orang yang mengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. An Nisa:76

No comments: