Saturday, October 30, 2010

QURANUJIAN ALLAH

Apakah mereka belum dapat jadikan petunjuk berapa banyaknya keturunan (angkata atau umat) sebelum mereka yang Kami telah binasakan, mereka sedang berjalan – jalan (bersiar – siar) dalam rumjah mereka? Sesungguhnya hal itu menjadi keterangan untuk mereka yang mempunyai pengertian.

Dan kalau tidak kerana firman dari Allah telah terdahulu, dan waktu yang ditetapkan (menangguh hukum), susah semestinya hukuman itu (disegerakan).

Dan bersabarlah atas ucapan mereka dan muliakan Penguasa (Allah) anda dengan memuji- Nya (Allah), sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dan muliakan Penguasa (Allah) beberapa jam pada waktu malam dan beberapa jam pada bahagian siang, agar anda merasa senag.

Dan jangan anda tunjukkan pandangan anda kepada kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang Kami (Allah) telah kurniakan kepada beberapa golongan antara mereka kerana Kami (Allah) hendak menguji mereka dengan demikian); sedangkan rezeki (pemberian) dari Penguasa (Allah) anda, lebih baik dan lebih kekal. – Taha:128 - 131

No comments: