Friday, October 29, 2010

QURANKEANDAAN MANUSIA

(Sesungguhnya) Allah yang mencipta kalian bermula dengan keadaan daif – lemah, setelah berkeadaan daif – lemah – itu Dia menjadikan (kalian) kuat. Setelah itu Dia (Allah) menjadikan kalian lemah pula serta tua beruban. Dia (Allah) mencipta apa yang dikehendaki – Nya, dan Dia (Allah)lah yang mengetahui lagi Maha Kuasa. – Ar Rum:54

Oleh demikian, bersabarlah (hai Muhammad s.a.w.), sesungguhnya janji Allah itu benar; dan janganlah orang – orang yang tidak meyakini apa yang anda (Muhammad s.a.w.) sampaikan itu menjadikan anda resah gelisah. – Ar Rum:60

No comments: