Thursday, June 18, 2009

SULTAN JOHOR:

TIDAK SETUJU JAMBATANBARU JOHOR - SINGAPURA


Sultan Iskandar at the Istana Open House function, November 2007

Sultan Johor

Sultan Johor tidak setuju dengan cadangan pembinaan jambatan ketiga menghubungi Johor - Singapura.
Baginda membuat bantahan itu melalutitah Diraja iyangdisampaikan oleh Tengku Mahkota, pada ketika merasmikan mesyuarat pertama, penggal kedua Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) hari ini.
Titah bagina: "Beta dititahkan oleh Sultan Johor bahawa baginda tidak bersetuju dengan cadangan pembinaan jambatan ketiga itu."

Sember Istana memberitahu, jika Sultan tidak setuju jambatan itu dibina, maka perojek itu tidak akan dapat dijalankan, kerana semua tanah di Negeri Johor di bawah kuasa baginda.
Jika diteruskan juga, ,ungkin akan mengundang krisis baru antara Sultan dengan UMNO di negeri itu.


No comments: