Thursday, June 25, 2009

NIK AZIZ MURSYIDUL 'AM PAS

[Nik+Aziz+sidebar.jpg]

Nik Aziz

"Kehidupan yang terdesak sebenarnya berlaku dalam semua lapisan hidup manusia,sama ada dia seorang raja adakalanya terdesak dengan cara hidup seorang raja, rakyat terdesak dengan cara rakyat, orang kaya juga akan menghadapi keadaan terdesak pada suatu ketika mengikiut keadaan orang kaya. Apatah lagi bagi si fakir yang hidupnya sentiasa susah dan kekurangan dalam serba serbi, kesempitan hidup adalah pakaian bagi mereka.

Dalam saat yang begitu penting dan amat memerlukan, langkah pertama orang yanhg terdesak itu mengadu dan berdoa kepada Allah, sesunguhnya Dia Maha Mendengar akan doa hambanya. Jika Allah memperkenankan doa itu, adakalanya Dia menggerakkan hati seseorang dan mempertemukannya dengan si fakir sehingga pertolongan daripada mereka yang simpati segera diperolehi."


No comments: