Sunday, June 28, 2009

HUBUNGAN SESAMA MANUSIALee Kuan Yew dan Nik Aziz


Hai (semua) manusia! sesungguhnya Kami mencipta kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kamai jadikan kalian berbilang bangsa dan suku kaum, agar kalian mengenali (berbaik) antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya (manusia) yang paling mulia di antara kalian pada pandangan Allah, ialah yang lebih takwa (taat kepada Allah dan memelihara diri dari kemungkaran). Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahu dan maha Mengerti. Quran: Al Hujurat,13
Ditimpa atas mereka kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.Quran: Ali Imran, 112

No comments: