Monday, June 29, 2009

DIALOG DALAM SEJARAH BANGSA

Tunku Abdul Rahman

Tunku Abdul Rahman

"Jangan kita gemar kemerdekaan itu hingga dengan kemerdekaan itu kehormatan kita terjual. Ambillah tahu apa yang akan terjadi kelak atas bangsa kita. Oleh sebab itu saya katakan mahulah kita berpegang teguh akan semangat Melayu terlebih dahulu supaya dapatlah kita dengan semangat itu menuntut akan kemerdekaan serta dipaksa mereka serahkan kedaulatan negeri ini kepada kita." (Sedutan ucapan Tunku Abdul Rahman pada ketika mengambil alih kepimpinan UMNO dari Dato Onn Jaafat pada tahun 1951).


Abdul Razak


Tun Razak


"Tentulah menjadi tandatanya apakah sebabnya kerajaan campuran ini tidak diperluaskan lagi supaya benar - benar mencapai perpaduan bulat dalam negara,pada hal hujjah - hujjah yang mewujudkan kerajaan campuran sangat menesabah dan priktikal.
Sebenarnya kita dalam UMNO khasnya dan Perikatan amnya suka hendakbekerjsama dengan sebarang parti lawanyang sanggup bekerjsama dengan kita.
Baru - baru ini ada ura - ura hendak mengadakan kerjasama di antara kita dengan PAS di Kelantan. Saya telah tegaskan kita tidak menolak sebarang usaha ke arah ini demi kepentingan negara dan kemajuanrakyat, khasnya rakyat di negeri - negeri yang kurang maju sepertiKelantan, terengganu dan Kedah. (Sumber:Buku,Duka Tun Razak, oleh: Subky Latif, 1976)
http://pkukmweb.ukm.my/~mbz/fototeks/hukm90/husseinonn01s.jpg

Tun Hussein Onn

"Sejarah telah membuktikan bahawa Al Quran telah berjaya meletakkan suatu sistem nilai yang baik dan terjamin, serta berjaya menyatukan masyarakat di masa itu, di bawah kalimah Tauhid iaitu Lailaha illallah Muhammad Rasulullah. Kejayaan Al Quran ini merupakan kejayaan agama Islam pada keseluruhannya, dalam meletakkan suatu sistem nilai yang secucuk dan sealiran dengan keupayaan manusia itu sendiri. Di antara asas kerukunan hidup masyarakat Islam, Al Quran menentukan bahawa sesama orang Islam itu adalah bersaudara , yang pasti hidup saling bantu membantu, bekerjasama dan kasih mengasihi antara satu sama lain. Al Quran mencela sikap benci membenci,hina menghina di kalangan umat Islam dan manusia seluruhnya, serta mengarah mereka supaya berpegang teguh dengan agama Islam dan bersatu padu di bawah agama Allah. (Sedutan ucapan merasmi Musabaqah membaca Al Quran peringkat krebangsaan, di Stadium Merdeka pada 20 Ogos 1978)No comments: