Saturday, December 4, 2010

QURAN

PERHIASAN


Katakan (Nabi Muhammad s.a.w.): Siapakah yang (berani) mengharamkan perhisan – pakaian dan perhiasan yang indah – indah - Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba – hamba – Nya, dan begitui juga benda – benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakan – Nya. Katakan: Semua itu adalah - nikmat – nikmat – untuk oang – orang yang beriman – juga tidak beriman – dalam kehidupan dunia; - nikmat itu pula – hanya tertentu - bagi orang – orang yang beriman sahaja - pada hari kiamat. Demikianlah Kami - Allah - menjelaskan ayat – ayat – firman – keterangan Kami – Allah – satu persatu bagi bagi mereka yang – mahu - mengetahui.
Al A’araf:32
Nota.

Allah mengharamkan lelaki memakai emas, maka setiap lelaki haram memakainya.Di antara sebab diharamkan lelaki memakai emas, ialah: 1 - Jika lelaki memakai emas pada lehir, pergelangan tangan astau pada coping telinga tentu dirinya kelihatan seperti keadaan orang perempuan dan tidak ada kegerunan sebagai lelaki, 2 - Pada zama pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w. - negara Islam - emas digunakan sebagai wang.
Jika emas di pakai - tidak diharamkan - , tentulah ekonomi negara merosot atau rosak.

No comments: