Wednesday, December 22, 2010

QURAN DAN HADIS

HUKUM DARI ALLAH
Dan hendaklah anda – Nabi Muhammad s.a.w. - menjalankan hukum - undang – undang di antara mereka – sekelumpuk manusia, masyarakat, negeri dan negara - dengan apa – hukum – yang telah diturunkan oleh Allah dan jangan kalian menurut – terpengaruh – dengan kehendak hawa nafsu mereka dan berjaga – jagalah agar mereka tidak memesung – pengaruh – kan kamu dari sesuatu hokum yang teloah diturunkan oleh Allah kepada kamu . Kemudian, jika mereka berpaling – enggan menerima hokum Allah itu - , maka, ketahuilah, sesungguhnya, hanya Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab mereka dengan sebab setengah dari dosa – dosa mereka; dan sesungguhnya, kebanyakan dari umat manusia itu orang – orang yang fasik – jahat dan melawan Allah.
Setelah itu, apakah mereka berkehendakkan lagi kepada hukum – hukum jahiliah – orang kafir Rum Tua, Kristian, Yahudi, Budha dan lain? Pada hal kepada orang – orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah.
– Al Maaidah: 49, 50.
NOTA

Ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. setelah sekelumpuk orang Yahudi Madinah munawwarah menghadapi Junjungan dan meminta hukuman atas seorang dari mereka yang telah membunuh seorang dari orang – orang Yahudi. Pada waktu Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat Junjungan memberitahu yang dalamn kitab Allah kepada orang – orang Yahudi ada hukum qisah – bunuh balas - , tetapi mereka menyembunyikan atau menidakkan hukum dalam kita mereka itu.
Berlaku juga hokum demikian dalam kita yang asali telah dibuang atau diputar belitkan oleh orang – orang alim Yahudi.
Maka, dari firman Allah di atas dan Al Maaidaah: 44 dan 45 di atas, ternyata firman dan perintah Allah adalah meliputi semua hukum atau undang – undang yang dijalankan dalam Negara Islam dan ke atas umat Islam.HADIS

PEMBUNUH DAN TERBUNUH BERDOSA

Apa bila dua orang Islam bertarng dengan pedang masing – masing, maka, pembunuh dan orang yang terbunuh sama – sama – berdosa besar - masuk neraka.” Sabda Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Ditanya oleh sahabat kepada Junjungan: “Ya Rasul Allah, pembunuh itu – dihukum – masuk neraka, bagaimana dengan orang yang terbunuh?”
Nabi Muhammad s.a.w. menjawab – muktamad: “ Kerana dia – orang yang kena bunuh – juga bertujuan- niat buruk - untuk membunuh sahabatnya – orang Islam .
– Perawai: Imam Bukhari, Imam Muslim dan An Nasaa’
i.

NOTA

Mempelajari Hadis di atas ini, maka, ternyatalah, orang - orang Islam yang bergaduh atau bermusuhan dengan senjata, tidak bersenjata, perkataan, tulisan termasuk caci hamun dan memfitnah, sama ada denganlisan mahupun melalui media seperti berlaku di kalanagan orang – orang dalam parti beberapa politik, juga berdosa.

No comments: