Saturday, December 25, 2010

QURAN DAN HADIS

MENGIKUT TAGHUT
Tidak ada paksaan untuk - memeluk - agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah, oleh itu, sesiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali Allah yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Al Baqarah: 256

NOTA.

Mengikut taghut, ialah:
1 – Keyakinan, pengharapan dan meminta kepada
syaitan, jembalang dan sebagainya.
2- Berpolitik dan memerintah negara mengikut
petunjuk orang – orang kafir dan tidak mengikut
yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran.
HADIS

PENSYARATKAN SESUATU

Rasul Allah Muhammad s.a.w. telah memberitahu: Sessiapa yang mensyaratkan sesuatu syarat – peraturan atau undang – undang - yang tidak ada dalam kita Allah – al Quran - , maka ia – syarat – itu batal – tidak baik atau tyidka betul - , walaupun seratus syarat.
- Perawi: Imam Abu Daud dan Al Hakim.

No comments: