Friday, December 3, 2010

QURAN
HUKUM ALLAH


...sesiapa – orang – orang yang memerintah umat Islam - yang tidak menghukum dengan dengan apa – hukum atau undang – undang – yang diturunkan Allah - dalam Quran, maka mereka itulah orang – orang kafir.

...sesiapa – orang – orang yang memerintah umat Islam - yang tidak menghukum dengan dengan apa – hukum atau undang – undang – yang diturunkan Allah - dalam Quran, maka mereka itulah orang – orang yanb zalim.

...sesiapa – orang – orang yang memerintah umat Islam - yang tidak menghukum dengan dengan apa – hukum atau undang – undang – yang diturunkan Allah - dalam Quran, maka mereka itulah orang – orang fasik – jahat. – Al – Maeedah:44, 45, 47.

Nota.
Hukum dalam ayat ini mengenai undang – undang hudud – membalas aata aorang yang membunuh orang lain. Dari ayat ini, kita mstilah berpegang, bahawa apa jua undang – undang yang atas umat Islam, mestilah dijalankan mengikut yang ditentukan Allah dalamn Quran atau undang – undang Islam. Jika tidak melakukan demikian, atau mengikut undang ciptaan orang Rom dan Inggeris, maka, orang – orang yang memerinatah umat Islam terhitung dalam golongan kafir, zalim dan fasik – jahat. - mp

No comments: