Monday, December 6, 2010

QUJRAN

BERBUAT BAIK DAN KEHINAAN

Kalian - umat Nabi Muhammad s.a.w. – adalah sebaik – baik umat yang dilahirkan bagi - faedah - umat manusia – (kerana ) kalian menuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang berbuat segala yang salah – buruk dan keji -, serta kalian beriman kepada Allah – dengan benar – benar iman - . Dan kalaulah para ahli kitab – Yahudi dan Kristian – berima (sebagaimana yang semestinya -, tentulah iman itu menjadi baik bai mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang – orang yang fasik – jahat. –Ali Imran:110
Mereka ditimpa kehinaan (di setiap jurusan) di mana sahaja mereka berada,kedcuali dengan adanya sebab hubungan dengan Allah dan hubungan dengan umat manusia – orang – orang kafir bersikap aman damai dengan umat Islam sebagai kafir zimmi, maka mereka diberi perlindungan oleh pemerintah Islam menurut hukum yang ditentukan Allah. – Ali Imran:112

No comments: